Terms of service

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas www.jurasprodukti.lv ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

 1. Termini
  1. “Baltu Galerija” – tiešsaistes tirdzniecības vieta www.jurasprodukti.lv un saistīto tiesību īpašnieks SIA “Baltu Galerija”, reģistrācijas Nr. 43603065343, juridiskā adrese: Vecumnieku novads, Līvānu iela 18, LV-3933, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem;
  2. Klients
   1. fiziskā persona, kura pasūta preces www.jurasprodukti.lv;
   2. juridiska persona, kura pasūta preces no www.jurasprodukti.lv.
  3. JŪRAS PRODUKTI ONLINE – tiešsaistes tirdzniecības vieta www.jurasprodukti.lv, kuru klients izmanto pasūtījuma veikšanai;
 2. Produkta pasūtīšana
  Klients var izmantot www.jurasprodukti.lv ONLINE pakalpojumus un veikt pasūtījumu šādā veidā:
   
  Pasūtīt preces kā viesim:

  1. pirms pasūtījuma izvietošanas viesim ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, pārstāvētais uzņēmums, kontaktinformācija, lai SIA ‘’Baltu Galerija’’ sazinātos ar klientu;

  Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu.
   
  Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana, u.tml.) Klientam tiks nosūtīti uz Klienta e-pasta adresi, šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.
   
  Klienta dati tiks izmantoti Klienta un preču saņēmēja identificēšanai, pasūtījuma veikšanai un piegādei.

 3. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas
  Preču cenas www.jurasprodukti.lv ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā Piegādes cena var ietvert nodevas. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.
   
  Papildus cenai Klientam var nākties maksāt piegādes maksu, kas atkarīga no izmantotās piegādes veida vai izvēlētā saņemšanas laika, vai vietas.
   
  Pēc apmaksas saņemšanas, Klients saņems paziņojumu par pasūtījuma izmaiņām, kurā būs norādītas pasūtījums un tajā apstiprinātās izmaiņas.
   
  Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas maksājumu metožu izvēlnē. Maksājums ir jāveic pirms preču saņemšanas.
   
  Pēc pasūtījuma saņemšanas Klientam uz e-pastu nosūta attaisnojuma dokumentu – elektroniski sagatavotu rēķinu. Elektroniski sagatavots attaisnojuma dokuments – rēķins ir derīgs bez paraksta.
   
  SIA “Baltu Galerija” dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka sveramo produktu daudzums atbilst Klienta pasūtījumam pēc iespējas tuvāk, taču, ņemot vērā dabiskā lieluma un svara atšķirības, uzņēmums negarantē, ka savāktais daudzums atbildīs pasūtītajam; nelielas svara atšķirības ir sagaidāmas.
 4. Produktu apkopošana un piegāde
  Klients tiks informēts par pasūtījuma saņemšanu, laiku, vietu.
   
  Piegāde juridiskai personai uz uzņēmuma adresi, SIA “Baltu Galerija” var nodrošināt tikai līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai, bet diemžēl, SIA “Baltu Galerija” nevar nodrošināt piegādi līdz Klienta galdam. Ja uzņēmumam ir kopīga stāva recepcija, “Baltu Galerija” var nodrošināt piegādi līdz tai.
   
  Ja Klients izvēlas pasūtījumam saņemt uz vietas SIA “Baltu Galerija”, laika periods un/vai saņemšanas vieta tiks noteikta.
   
  Ja Klients neierodas pēc pasūtījuma, SIA “Baltu Galerija” ir tiesības atcelt pasūtījumu un rezervē tiesības neatgriezt samaksas daļu, kas vienāda ar “Baltu Galerija” zaudējumiem no pasūtījuma daļas, kuru nevar atgriezt pārdošanā.
   
  Lai gan SIA “Baltu Galerija” dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts nolīgtajā laikā, uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par šī laika neievērošanu daļā vai pilnībā, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.
 5. Kvalitātes garantija un atbildība
  SIA ‘’Baltu Galerija’’ piedāvā svaigākos un augstākās kvalitātes produktus pasūtījuma izpildīšanai. Tas ietver produktus ar garāko derīguma termiņu un transportēšanu drošā veidā. Tomēr, viedokļi par apmierinošu kvalitāti var subjektīvi atšķirties un ‘’Baltu Galerija’’ neuzņemas nekādu atbildību vai nedod nekādu garantiju, ka produkts visos gadījumos atbildīs Klienta vēlmēm.
   
  Piedāvāto produktu īpašības norādītas katra produkta aprakstā.
 6. Atteikuma Tiesības un Tiesības atteikties
  Ja Klients ir pārdomājis par pasūtījumu, Klients var atteikties dienu pirms piegādes. Produkts, ko piedāvā ‘’Baltu Galerija’’ pēc izņemšanas no saldētavas nav saldējams atkārtoti, kas liedz produkta izmantošanu pārdošanai.
   
  Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas pie SIA ‘’Baltu Galerija’’ ar pieteikumu, kuram tiek rekomendēts pievienot fotogrāfiju ar bojāto preci un uzņēmums noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kuras tika veikts pirkums. uzņēmums patur tiesības Klientam lūgt visu bojāto preci atgriezt.
 7. Pasūtījuma atcelšana
  Nopietnu apstākļu gadījumā, ‘’Baltu Galerija’’ var uz laiku vai pilnībā pārtraukt ONLINE darbību bez iepriekšējas Klienta informēšanas.
   
  Klientam ir tiesības atcelt pasūtījumu. Pēc pasūtījuma veikšanas būs noteikts laika nogrieznis, kurā Klients var atcelt pasūtījumu. Klientam ir tiesības sazināties un lūgt pasūtījumu atcelt. Maksājums tiek atgriezts Klientam ar tādu metodi, kādu Klients izmantojis, izveidojot pasūtījumu.
 8. Klientu serviss
  Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos www.jurasprodukti.lv, sazinieties uz e-pasta adresi: info@jurasprodukti.lv
 9. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana
  Ja “Baltu Galerija” pārkāpj šos Lietošanas noteikumu, uzņēmums būs atbildīgs tikai par zaudējumiem, kurus Klients ir cietis tieša pieļautā pārkāpuma rezultātā.
   
  “Baltu Galerija” ir tiesības veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos vai likvidēt www.jurasprodukti.lv kopumā vai kādā tā daļā.
   
  Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši, un tos regulā Latvijas Republikas normatīvie akti un visi strīdi pakļauti Latvijas Republikas tiesām.
   
  Ja Klients uzskata, ka ‘’Baltu Galerija’’ ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē:
   
  SIA “Baltu Galerija”
  Adrese: Vecumnieku novads, Līvānu iela 18, LV-3933
  Izpilddirektors: +371 22317179
  Starptautiskās tirdzniecības menedžeris: +371 29747794
  Grāmatvedības vadītājs: +371 22380413
  E-pasts: info@jurasprodukti.lv